986 32 43 10 | 986 32 06 63 | 604 08 97 81 aetranvia@hotmail.com

Instalacións e Servizos

VEN A VISITARNOS

Instalacións

As Escolas Infantís Tranvía son entidades privadas de iniciativa social adscritas á Consellería de Benestar e Familia da Xunta de Galicia e como tal, reciben inspeccións periódicas onde se evalúan as instalacións e a calidade do servizo prestado os nenos/as.

Sitos no centro de Bueu, todos os nosos centros contan con espazos tanto interiores como exteriores, sendo éstes, amplos, seguros e de fácil acceso, permitindo ter unha experiencia plenamente satisfactoria e garantir a calidade da práctica educativa.

Así son os nosos centros

Superficie útil: máis de 300m2

Ambos centros contan con 61 prazas.

Aula 1: para nenos de 0 a 1 ano.

Aula 2: para nenos de 1 a 2 anos.

Aula 3 e 4: para nenos de 2 a 3 anos.

Aula de usos múltiples.

Aulas de convivencia (burbullas).

Vestiarios e baños adaptados.

Cociña.

Zona exterior con parque.

Servizos

Un servizo a destacar nos nosos centros, é o Servizo de Comedor.

Ofrecemos un servizo de comedor cuns menús equilibrados creados por unha experta en dietética e nutrición, que elabora os menús axeitándoos á idade dos nenos/as. Ademais, as Escolas Tranvía, pasan controis periódicos de calidade e seguridade alimentaria analizados pola empresa CYAS.

Tranvía

Escola Infantil de 0 a 3 anos.

Tranvía I

Rúa Matilde Bares, 11 - 36930 – Bueu (Pontevedra)

986 32 43 10

}

De Luns a Venres: 8.00h - 20.00h

Tranvía ii

Rúa de Pazos Fontenla, 84 - 36930 – Bueu (Pontevedra)

986 32 06 63

}

De Luns a Venres: 8.00h - 16.00h