986 32 43 10 | 986 32 06 63 | 604 08 97 81 aetranvia@hotmail.com

Tranvía

Escola Infantil

0 – 3 anos

AS NOSAS ESCOLAS

Contamos con dúas escolas localizadas no centro do municipio de Bueu.

Escolas Infantís Tranvía

Máis de 15 anos dedicándonos ó coidado e a educación dos máis pequenos.

Profesionais

Equipo altamente cualificado e en constante formación. Velando sempre pola mellor educación dos teus fillos.

As Escolas

Contan con espazos amplos, seguros e de fácil acceso, garantindo a calidade da práctica educativa.

Servizos

Entre outros, ofrecemos servizo de psicopedagoxía, titorías, servizo de comedor, aplicación Tokapp School…

¡Matrícula aberta todo o ano!

* Prazas subvencionadas pola Consellería de Política Social da Xunta de Galicia.

Anos Contigo

Escolas

Profesionais

Prazas

Séguenos nas nosas redes sociais para estar ó tanto de todas as novidades.

Proxecto Escola Infantil Tranvía I do Mar (GALP 6 – 102)

A Asociación Educativa Tranvía, no ano 2018, iniciou a construcción da nova escola infantil Tranvía I coa intención de dar un mellor servizo e de maior calidade ás familias do pobo de Bueu.

Un centro que cumpre cos requirimentos da normativa municipal, autonómica e estatal que lle son de obrigado cumprimento a dita actividade.

A distribución do local realizouse segundo as necesidades e expectativas da Asociación, pero tendo sempre en conta os requisitos marcados polo Decreto 329/2005, de 28 de xullo, polo que se regulan os centros de menores e os centros de atención á infancia.

A Escola Infantil Tranvía I ten como obxetivos específicos descubrir por medio da observación, manipulación e experimentación o entorno marítimo pesqueiro (profesionais, técnicas de pesca e instrumentos, biodiversidade….):

Orixe pesqueira de Bueu

Un dos obxetivos é ensinar a orixe pesqueira de Bueu e doutras vilas da comarca, así como a importancia do porto e das industrias e empresas do sector.

Conservación do mar

Promover o respecto polo mar e a súa conservación para que sexa un recurso sostible do que os nenos poidan disfrutar ou traballar nel. 

Respecto e cariño ós maiores

Crear un sentimento de respecto e cariño ós avós e ás persoas maiores, educando ós nenos na importancia que teñen dentro do núcleo familiar.

Proxecto Escola Infantil Tranvía I do Mar (GALP 6 – 102)

A Asociación Educativa Tranvía, no ano 2018, iniciou a construcción da nova escola infantil Tranvía I coa intención de dar un mellor servizo e de maior calidade ás familias do pobo de Bueu.

Un centro que cumpre cos requirimentos da normativa municipal, autonómica e estatal que lle son de obrigado cumprimento a dita actividade.

A distribución do local realizouse segundo as necesidades e expectativas da Asociación, pero tendo sempre en conta os requisitos marcados polo Decreto 329/2005, de 28 de xullo, polo que se regulan os centros de menores e os centros de atención á infancia.

A Escola Infantil Tranvía I ten como obxetivos específicos descubrir por medio da observación, manipulación e experimentación o entorno marítimo pesqueiro (profesionais, técnicas de pesca e instrumentos, biodiversidade….):

Orixe pesqueira de Bueu

Un dos obxetivos é ensinar a orixe pesqueira de Bueu e doutras vilas da comarca, así como a importancia do porto e das industrias e empresas do sector.

Conservación do mar

Promover o respecto polo mar e a súa conservación para que sexa un recurso sostible do que os nenos poidan disfrutar ou traballar nel. 

Respecto e cariño ós maiores

Crear un sentimento de respecto e cariño ós avós e ás persoas maiores, educando ós nenos na importancia que teñen dentro do núcleo familiar.

Financiación do proxecto

Para a construcción da nova escola contouse cunha axuda da Consellería do Mar ó abeiro das Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo aprobados polos Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro da Ría de Pontevedra.

A Asociación presentou o “Proxecto Escola Infantil Tranvía I do Mar” (GALP 6 -102) e logrou o 45% de subvención dos gastos estimados da obra.

DIRECCIÓN XENERAL DE FAMILIA, INFANCIA E DINAMIZACIÓN DEMOGRÁFICA.

 

AS ESCOLAS INFANTÍS TRANVÍA I E TRANVÍA II, ENTIDADES PRIVADAS DE INICIATIVA SOCIAL CON RUEPSS E4488 C-3 Y E4488 C-2, CONTAN CON DUAS LÍNEAS DE AXUDAS DA CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL:

1. DESTINADA PARA GASTOS DE MANTEMENTO

2. DESTINADA Á COMPENSACIÓN DA BONIFICACIÓN DO 100% DO PREZO CORRESPONDENTE Á ATENCIÓN EDUCATIVA E A DA GRATUIDADE DA MATRÍCULA DOS SEGUNDOS IRMÁNS E SUCESIVOS.

Tranvía

Escola Infantil de 0 a 3 anos.

Tranvía I

Rúa Matilde Bares, 11 - 36930 – Bueu (Pontevedra)

986 32 43 10

}

De Luns a Venres: 8.00h - 20.00h

Tranvía ii

Rúa de Pazos Fontenla, 84 - 36930 – Bueu (Pontevedra)

986 32 06 63

}

De Luns a Venres: 8.00h - 16.00h