Tranvía
escola infantil
en Bueu, de 0 a 3 anos.

As escolas infantís Tranvía son gratuitas para todos os nenos.

Tranvía
escola infantil
en Bueu, de 0 a 3 anos.

As escolas infantís Tranvía son gratuitas para todos os nenos.

AS NOSAS ESCOLAS

Contamos con dúas escolas localizadas no centro do municipio de Bueu.

Escolas Infantís Tranvía

Máis de 15 anos dedicándonos ó coidado e a educación dos máis pequenos.

Profesionais

Equipo altamente cualificado e en constante formación. Velando sempre pola mellor educación dos teus fillos.

As Escolas

Contan con espazos amplos, seguros e de fácil acceso, garantindo a calidade da práctica educativa.

Servizos

Entre outros, ofrecemos servizo de psicopedagoxía, titorías, servizo de comedor, aplicación Tokapp School…

¡Matrícula aberta todo o ano!

Asistencia educativa e matrícula gratuita.

Subvencionada pola Consellería de Política Social e Xuventude da Xunta de Galicia.

Anos Contigo

Escolas

Profesionais

Prazas

Séguenos nas nosas redes sociais para estar ó tanto de todas as novidades.

Proxecto Escola Infantil Tranvía I do Mar (GALP 6 – 102)

A Asociación Educativa Tranvía, no ano 2018, iniciou a construcción da nova escola infantil Tranvía I coa intención de dar un mellor servizo e de maior calidade ás familias do pobo de Bueu.

Un centro que cumpre cos requirimentos da normativa municipal, autonómica e estatal que lle son de obrigado cumprimento a dita actividade.

A distribución do local realizouse segundo as necesidades e expectativas da Asociación, pero tendo sempre en conta os requisitos marcados polo Decreto 329/2005, de 28 de xullo, polo que se regulan os centros de menores e os centros de atención á infancia.

A Escola Infantil Tranvía I ten como obxetivos específicos descubrir por medio da observación, manipulación e experimentación o entorno marítimo pesqueiro (profesionais, técnicas de pesca e instrumentos, biodiversidade….):

Orixe pesqueira de Bueu

Un dos obxetivos é ensinar a orixe pesqueira de Bueu e doutras vilas da comarca, así como a importancia do porto e das industrias e empresas do sector.

Conservación do mar

Promover o respecto polo mar e a súa conservación para que sexa un recurso sostible do que os nenos poidan disfrutar ou traballar nel. 

Respecto e cariño ós maiores

Crear un sentimento de respecto e cariño ós avós e ás persoas maiores, educando ós nenos na importancia que teñen dentro do núcleo familiar.

Proxecto Escola Infantil Tranvía I do Mar (GALP 6 – 102)

A Asociación Educativa Tranvía, no ano 2018, iniciou a construcción da nova escola infantil Tranvía I coa intención de dar un mellor servizo e de maior calidade ás familias do pobo de Bueu.

Un centro que cumpre cos requirimentos da normativa municipal, autonómica e estatal que lle son de obrigado cumprimento a dita actividade.

A distribución do local realizouse segundo as necesidades e expectativas da Asociación, pero tendo sempre en conta os requisitos marcados polo Decreto 329/2005, de 28 de xullo, polo que se regulan os centros de menores e os centros de atención á infancia.

A Escola Infantil Tranvía I ten como obxetivos específicos descubrir por medio da observación, manipulación e experimentación o entorno marítimo pesqueiro (profesionais, técnicas de pesca e instrumentos, biodiversidade….):

Orixe pesqueira de Bueu

Un dos obxetivos é ensinar a orixe pesqueira de Bueu e doutras vilas da comarca, así como a importancia do porto e das industrias e empresas do sector.

Conservación do mar

Promover o respecto polo mar e a súa conservación para que sexa un recurso sostible do que os nenos poidan disfrutar ou traballar nel.

Respecto e cariño ós maiores

Crear un sentimento de respecto e cariño ós avós e ás persoas maiores, educando ós nenos na importancia que teñen dentro do núcleo familiar.

Financiación do proxecto

Para a construcción da nova escola contouse cunha axuda da Consellería do Mar ó abeiro das Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo aprobados polos Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro da Ría de Pontevedra.

A Asociación presentou o “Proxecto Escola Infantil Tranvía I do Mar” (GALP 6 -102) e logrou o 45% de subvención dos gastos estimados da obra.

DIRECCIÓN XENERAL DE FAMILIA, INFANCIA E DINAMIZACIÓN DEMOGRÁFICA.

 

AS ESCOLAS INFANTÍS TRANVÍA I E TRANVÍA II, ENTIDADES PRIVADAS DE INICIATIVA SOCIAL CON RUEPSS E4488 C-3 Y E4488 C-2, CONTAN CON DUAS LÍNEAS DE AXUDAS DA CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL:

1. DESTINADA PARA GASTOS DE MANTEMENTO

2. DESTINADA Á COMPENSACIÓN DA BONIFICACIÓN DO 100% DO PREZO CORRESPONDENTE Á ATENCIÓN EDUCATIVA E A DA GRATUIDADE DA MATRÍCULA DOS SEGUNDOS IRMÁNS E SUCESIVOS.