Persoal

Contamos cun equipo altamente cualificado, que reúne xuventude e experiencia.
O persoal dos nosos centros posúe cualidades profesionais e persoais diferentes, pero cunha característica común: o cariño e a sensibilidade cara os nenos/as. Só desta maneira se poden entender as súas necesidades, os seus intereses para comprender en todo momento aquilo que fan e senten.
Así mismo, abogamos pola formación permanente e continua do noso persoal, polo que realizamos cursiños, seminarios e conferencias abarcando os ámbitos tamén da educación non formal e informal. Todo isto axúdanos a plantexar cambios na nosa tarefa diaria; fainos ter unha visión máis global e renovada da educación.

Algunhas das funcións polas que se caracterizan as nosas educadoras.

Retos

Propor ós nenos retos e proporcionar os elementos para superalos.

Afectividade

Favorecer os lazos afectivos entre o grupo e coa familia.

Autonomía

Facilitar que os nenos consigan progresivamente a súa autonomía.

Respecto

Mostrarlle ó neno que se lle respecta e acepta coas súas características, adaptándonos ás súas necesidades específicas.

Coñece o noso equipo

Dirección

Administrativa

das

Escolas Tranvía.

Rebeca Figueroa

Directora e Educadora

Técnico Superior en Educación Infantil

17 anos de experiencia laboral

Ana Mª Piñeiro

Mestra de educación infantil

Educadora aula 2 – 3 anos

Tranvía I

Directoras

Pedagóxicas

Celia Pastoriza

Mestra de educación infantil

Educadora aula 1 – 2 anos

Tranvía II

Educadoras

Belén Dopazo

Téc. Sup. educación infantil

Educadora aula 0 – 1 ano

Tranvía I

Andrea Pérez

Téc. Sup. educación infantil

Educadora aula 1 – 2 anos

Tranvía I

Griselda Pousa

Téc. Sup. educación infantil

Educadora aula 0 – 1 ano

Tranvía II

Fátima Carballo

Mestra de educación infantil

Educadora  aula 2 – 3 anos

Tranvía II

Lucía Blanco

Mestra de educación infantil

Educadora de apoio

Tranvía II

Outros integrantes do noso equipo

Isaac Figueroa

Psicólogo clínico Infanto-Xuvenil

Psicólogo e Administrativo

12 anos de experiencia laboral

Tranvía

Escola Infantil de 0 a 3 anos.

Tranvía I

Rúa Matilde Bares, 11 - 36930 – Bueu (Pontevedra)

986 32 43 10

}

De Luns a Venres: 8.00h - 20.00h

Tranvía ii

Rúa de Pazos Fontenla, 84 - 36930 – Bueu (Pontevedra)

986 32 06 63

}

De Luns a Venres: 8.00h - 16.00h